Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та інших виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ від 16.08.2022 р. № 918 (далі - Порядок).
Порядком передбачено, що отримувачами бюджетних коштів є фермерські господарства  та  інші  виробники  сільськогосподарської  продукції    у  власності та/або користуванні від одного до ста двадцяти гектарів земель сільсько - господарського призначення або мати у власності від трьох до ста голів великої рогатої худоби (корів) чи від п’яти до п’ятисот голів маточного поголів’я кіз та/або овець, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.
Відповідно п.7 Порядку  Бюджетні кошти надаються отримувачам у вигляді:


бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності - у розмірі 4000 гривень на 1 гектар;
спеціальної бюджетної дотації для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, ідентифікована та зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки, - у розмірі 7000 гривень на одну корову;
спеціальної бюджетної дотації для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець на кожну голову, яка перебуває у власності отримувача, ідентифікована та зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки, - у розмірі 2000 гривень на одну голову кіз та/або овець.
Для уточнення та достовірності даних щодо наявних тварин у фізичних осіб (ідентифікації, ветеринарних паспортів на тварин із відповідними записами щодо проведених ветеринарних досліджень, вакцинацій та з метою підтвердження благополуччя господарства) звертатись до ветеринарних спеціалістів Літинського відділу Вінницької районної державної лікарні ветеринарної медицини.
Заявка на отримання бюджетних коштів подається через особистий електронний кабінет до Державного аграрного реєстру (ДАР).
Для реєстрації в Державному аграрному реєстрі необхідно надати відомості:
1.        повне найменування юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми  або  прізвище,  ім’я,  по  батькові  (за  наявності)  фізичної  особи  - підприємця,    фізичної   особи,   які   є   виробниками   сільськогосподарської продукції;
2. ідентифікаційний  код  юридичної  особи  згідно  з  ЄДРПОУ  (за  наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб);
3.        прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб);
4. контактні дані виробника сільськогосподарської продукції (номер телефону, адреса електронної пошти);
5. відкрити рахунок в банку (довідка з банку із зазначеним номером рахунку);
6. електронний цифровий підпис на носії флеш - пам'ять.

Версія для людей з вадами зору

Оголошення